Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Chcesz wysłać swoją opinię drogą pocztową?

Pobierz formularz
Oznaczenie:PCPR/0718/2015
Pełny tytuł konsultacji:
Program współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016
Grupy uprawnione do konsultacji: mieszkańcy powiatu
Data rozpoczęcia:06.10.2015
Data zakończenia:13.10.2015
Autor:G. Bomba
Kontakt do autora:pcpr@powiatbl.pl
Ilość wypowiedzi:1
Załączniki:
Cel konsultacji:
Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczeństwa o projekcie uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016" oraz zebranie opinii i propozycji dot. dokumentu

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

10 + 8 =