rotator_images

Zadbaj o miejsce, w którym
dorastać będą nasze dzieci!

Dołącz do dyskusji
rotator_images

komentuj stan infrastruktury,
decyduj o modernizacji!

Dołącz do dyskusji
rotator_images

Pomagaj podejmować
właściwe decyzje politykom!

Dołącz do dyskusji
   

Trwające konsultacje (0)

Brak aktualnie trwających konsultacji


Zakończone konsultacje

Przedmiot konsultacji Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Autor Ilość
wypowiedzi
Do
zakończenia
 
Program współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi 29.10.2018 05.11.2018 G. Starczynowska 0 -

Dołącz do dyskusji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 29.08.2014 12.09.2014 K. Grzesica 0 -

Dołącz do dyskusji

PRACOWNIE ZAWODOWE 29.03.2016 04.04.2016 Anna Piekorz 0 -

Dołącz do dyskusji

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 27.01.2015 03.02.2015 G. Bomba 0 -

Dołącz do dyskusji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (...)na rok 2018 19.10.2017 26.10.2017 G. Starczynowska 0 -

Dołącz do dyskusji

Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych 16.03.2017 22.03.2017 A.Piekorz 0 -

Dołącz do dyskusji

Strategia Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 16.01.2014 31.01.2014 A. Piekorz 6 -

Dołącz do dyskusji

Program Ochrony Środowiska 13.09.2017 13.10.2017 Z. Piętas 1 -

Dołącz do dyskusji

konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego 09.06.2014 17.06.2014 A,Piekorz 0 -

Dołącz do dyskusji

Zaliczenie odcinka ul. Zamoście w Lędzinach do dróg powiatowych 08.07.2014 16.07.2014 M. Grzesica 0 -

Dołącz do dyskusji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 06.10.2015 13.10.2015 G. Bomba 1 -

Dołącz do dyskusji

DROGI ROWEROWE 06.10.2014 11.12.2014 A.Piekorz 7 -

Dołącz do dyskusji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 05.10.2016 13.10.2016 G. Bomba 0 -

Dołącz do dyskusji

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018_2020 02.11.2017 09.11.2017 G. Starczynowska 0 -

Dołącz do dyskusjirotator_images Aktualności

19.10.2018 - Zawiadomienie o konsultacji


Zawiadomienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
o konsultacjach społecznych projektu uchwały

Bieruń, 18 października 2018 r.

Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego,

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia:

konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
w sprawie
Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2019 odbędą się na niżej wymienionych zasadach:

1) termin konsultacji: 29.10.2018 r. – 05.11.2018 r.;

2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński;

3) forma konsultacji: badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzenia konsultacji społecznych: www.konsultacje.powiatbl.pl i przyjmowanie uwag;

4) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych. 

Starosta

(…) Bernard Bednorz

13.11.2017 - Raport_Powiat. Pr. Rozw. Pieczy Zast.2018-2020

RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 1.Cel konsultacji: Celem konsultacji społecznych - poinformowanie społeczeństwa o projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 2.Przebieg konsultacji i wykorzystane formy konsultacji Badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych i przyjmowanie uwag. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszczone zostało na stronie internetowej powiatu www.powiatbl.pl, na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzenia konsultacji społecznych: www.konsultacje.powiatbl.pl, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bieruniu przy ul. Św. Kingi 1 3.Zgłoszone uwagi Z wykorzystaniem strony internetowej: www.konsultacje.powiatbl.pl uwag nie wniesiono.

06.11.2017 - Raport z konsultacji_program współpracy na 2018

Informujemy, że w zakładce konsultacji społecznych dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. został opublikowany raport.

25.10.2017 - ZAWIADOMIENIE

                                                      Bieruń, dnia 25 października 2017 r.
Zawiadomienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego              o konsultacjach społecznych projektu uchwały
Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia: konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 odbędą się na niżej wymienionych zasadach:
1) termin konsultacji: 02.11.2017 r. – 09.11.2017 r.;
2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński;
3) forma konsultacji: badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzenia konsultacji społecznych: www.konsultacje.powiatbl.pl i przyjmowanie uwag;
4) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych.

11.10.2017 - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
o konsultacjach społecznych projektu uchwały

                                                                                                            Bieruń, 11 października 2017 r.
Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia  26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia:
konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018 odbędą się na niżej wymienionych zasadach:
1) termin konsultacji: 19.10.2017 r. – 26.10.2017 r.;
2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński;
3) forma konsultacji: badanie opinii mieszkańców powiatu poprzez umieszczenie projektu dokumentu na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz organizacji spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i przyjmowanie uwag;
4) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych.

                                                                                                                      Starosta
                                                                                                          (-) Bernard Bednorz
 

1 2 3 > ostatnia ›

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe